กิจกรรมครอบครัวคนรักษ์ข้อ ปีที่ 11 แชร์ความสุขสนุกเดิน-วิ่ง